2 november 2014

Varför finns inte en guru alltid till hands...

Jag behöver hjälp med att skapa liv & djup i mina målningar. Jag målar inte mycket o ofta, mina kunskaper är begränsade, jag behöver hjälp.... Så var finns en guru  just när man behöver en...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar